Informație generală

Curtea Internațională de Arbitraj este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, instituționalizată ca organ permanent pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj (CSA).
 
Context
Curtea Internațională de Arbitraj fiind orientată permanent spre identificarea celor mai moderne soluții pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, a inițiat un proiect ce avea la bază necesitatea creării unei platforme eficiente şi independente de soluţionare calitativă a divergenţelor ce pot inevitabil surveni în relaţiile comerciale.
Curtea Internațională de Arbitraj a fost instituită la inițiativa Colegiului Superior de Arbitraj, devenind deplin funcțională pe data de 1 februarie 2019.
 
Misiune
Misiunea Curții de a deveni un for modern de soluționare a litigiilor interne și internaționale, care de rând cu alte instituții competente ar contribui la promovarea jurisdicției arbitrale și protecția cât mai planară a drepturilor și intereselor legale ale participanților la circuitul economic.
 
Avantajele
Doctrina de specialitate prezintă în cele mai multe cazuri superioritatea procedurii arbitrale, comparativ cu justiția statală, reținând în favoarea arbitrajului o serie de avantaje semnificative tentante pentru comerciantul care dorește rezolvarea cauzei sale cu celeritate și profesionalism. În plus, s-au adăugat acestor avantaje și lipsa de formalism excesiv care caracterizează procedura de judecată desfășurată în fața instanțelor, precum și confidențialitatea de care se bucură procedura arbitrajului față de publicitatea ședinței de judecată. Tot în categoria avantajelor s-a enunțat costurile financiare reduse pe care le oferă arbitrajul și celeritatea judecării litigiului prin raportarea la existența a trei grade de jurisdicție ce trebuie parcurse în procedura de drept comun și care pot prelungi durata proceselor de judecată pe parcursul mai multor ani. Avantajele nominalizate îi conferă arbitrajului propria sa fizionomie, făcând judecata arbitrală mai aproape de cerințele și spiritul relațiilor de afaceri.
Totodată arbitrajul nu reprezintă un concurent al justiției statale, după cum nici nu urmărește să știrbească domeniul acesteia. Relațiile dintre jurisdicția statală și cea arbitrală nu sunt raporturi de concurență, ci de complinire, de întregire a căilor de soluționare a litigiilor, deci de extindere a facultăților pe care legea le oferă persoanelor fizice sau juridice pentru soluționarea eventualelor litigii cu maximă eficiență, flexibilitate și profesionalism.
Ca urmare, este firesc să se asigure accesul publicului la informațiile care privesc activitatea Curții Internaționale de Arbitraj, iar acest site se înscrie reușit în contextul realizării accesului la justiție, ca o nouă modalitate, modernă și perfecționată, care ar spori garanțiile de protecție efectivă a persoanelor în luarea deciziilor la alegerea între cele două instituții, de arbitraj sau statală, în soluționarea unui eventual litigiu.

Publicatii