Cererea de includere în lista arbitrilor

Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitrajse compune din arbitri desemnați de Colegiu la propunerea preşedintelui în funcţiune al Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Statut și Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj. Arbitrii desemnați de Colegiu sunt consemnați în Lista arbitrilor a Curții de Arbitraj, a cărui număr nu este limitat.
Lista de arbitri este publică și are caracter de recomandare. În lista de arbitri a Curții pot fi incluși şi persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din ţară sau din străinătate.
În procedurile arbitrale organizate de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoanele neînscrise în lista de arbitri, dacă aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Statut și Regulile de procedură arbitrală a Curții de Arbitraj, cu excepția desemnării supraarbitrului sau arbitrului unic, această calitate poate fi deținută doar de persoanele incluse în lista arbitrilor Curții Internaționale de Arbitraj.
Consemnarea în lista arbitrilor se face prin decizia Colegiului Superior de Arbitraj, la cererea scrisă a persoanei solicitante, la care se anexează recomandarea unui arbitru al Curții Internaționale de Arbitraj cu o vechime de cel puțin un an. Dosarul personal al arbitrului cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curții de Arbitraj.
În cazul în care doriți să fiți considerați pentru înscrierea în lista de arbitri, solicităm parcurgerea următoarelor etape:

2.Transmiteți cererea de aderare cu actele aferente puse într-o mapă cu șină pentru întocmirea dosarului candidatului la înscrierea în lista de arbitri, personal la secretariatul arbitrajului, ori prin intermediului oficiului poștal sau curierat, la adresa – România, mun. București, Sector 3, str. Gabroveni, nr.61, of.23. 
3.Concomitent, trimiteți cererea de includere în lista arbitrilor și actele relevante în format „WORD” și „PDF” la adresa de email – office@arbitraj.eu.  

Publicatii