Cursuri de Perfectionare

Nr.
d/o
Denumirea/Tema cursurui de instruire Numele, prenumele formatorului Limba de predare Perioada de instruire Total ore Orarul cursului Costul Inregistreaza-te
1 2 3 4 5   6 7  
 Subrogarea partii in procesul arbitral  Dorin Ciobanu  RU 15.04.19-20.04.19   55

15.04.19 ora 17-19
16.04.19
Ora 18-20

 100 Euro accept 
                 

 

Publicatii