Instruirea Formatorilor

Activitatea de formare/instruire a formatorilor orientată spre pregătirea practică şi teoretică a corpului didactic prin utilizarea tehnologiilor didactice moderne, a metodelor interactive şi participative de predare, a tehnologiilor informaţionale – este una dintre atribuţiile de bază ale CSIIPA prevăzute în Statutul acesteia.
 
Formarea/instruirea formatorilor se organizează în vederea instruirii unui personal care să asigure instruirea continuă a participanților la procesul arbitral şi a altor persoane care înfăptuiesc justiţia.
 
Personalul didactic al CSIIPA este consemnat în Tabloul formatorilor CSIIPA, care se completează prin concurs organizat de către CSIIPA, de regulă din rândul arbitrilor a instituțiilor permanente de arbitraj membri CSIIPA, al cadrelor didactice din învăţământul superior şi specialiştilor cu competenţe profesionale în alte domenii necesare formării.

Având în vedere importanţa menţinerii şi promovării unei calităţi înalte de formare profesională, CSIIPA implică formatorii în diverse activităţi internaţionale, favorizând astfel implementarea experienţei internaţionale în cadrul procesului de formare profesională a beneficiarilor CSIIPA

 

Nr.
d/o
Denumirea/Tema cursurui de instruire Numele, prenumele formatorului Limba de predare Perioada de instruire Total ore Orarul cursului Costul Inregistreaza-te
1 2 3 4 5   6 7  
 Subrogarea partii in procesul arbitral  Dorin Ciobanu  RU 15.04.19-20.04.19   55

15.04.19 ora 17-19
16.04.19
Ora 18-20

 100 Euro accept 
                 

 

Publicatii